نویسنده: منصور واحد // چهارشنبه ۱۸ اسفند ۹۵ ساعت ۱۸:۳۵
کار زیاد

خطرات کار هفتگی بیش از 39 ساعت

     می توان گفت کار زیاد هفتگی باعث خستگی جسمی و کاهش میزان بازدهی کاری افراد می شود و همچنین فرد را در معرض خطر بیماری های روحی و روانی نیز قرار می دهد. این مسئله پس از پژوهشی جدید بر روی یک جامعه آماری، در استرالیا ثابت شد. به گزارش خبرگذاری مهر، بر اساس ادعای محققان دانشگاه ملی استرالیا، استاندارد کاری، در یک زندگی سالم ۳۹ ساعت کار هفتگی می باشد درحالیکه از حدود ۸۰ سال گذشته میزان کاری در سطح بین الملل ۴۸ ساعت تعیین شده است و اجرا می شود. دکتر هونگ دین، سرپرست این تیم تحقیقاتی، چنین می گوید: ساعت کاری طولانی سبب فرسایش سلامت فکری و فیزیکی شخص می شود چرا که با ساعت کاری زیاد فرصت کمتری را برای تغذیه خوب و توجه مناسب به خود در اختیار دارد. در این پژوهش، از داده های مربوط به حدود ۸۰۰۰ فرد بزرگسال استرالیایی مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: مهر 

تگ ها