نویسنده: منصور واحد // چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۶ ساعت 00:00:00
دروغ گویی کودکان

چرا کودکان در سنین پایین دروغ می گویند؟

دروغ گویی در کودکان آن هم از سنین پایین، ممکن است برای پدر و مادرها چندان خوشایند نباشد. برای این کار باید علاقه به دروغ گویی در خردسالان را بررسی می کنیم تا دلایل اصلی آن را پیدا کنیم و مانع این کار در کودک عزیزمان شویم. روان شناسان توصیه های مناسبی در این مورد کرده  اند و می توانیم از آنها استفاده کنیم.

جودی ریث، مربی والدین، در مورد این که کودکان از دروغ گفتن برای حل مشکلات یا رد شدن از موقعیت های مختلف یا حتی جلب توجه استفاده می کنند توضیح داده است. او می گوید:« یکی از موضوعات مهمی که برای والدین در جلسات آموزشی توضیح می دهم این است که همه رفتارها، دارای معنا هستند. وقتی فرزند دروغ می گوید، باید دستآورد او را از دروغ در نظر بگیریم.»

دکتر ربکا چیکو، متخصص رشد کودکان نیز در مورد رایج ترین دروغ های کودکان، عقیده دارد که آنها با هدف فرار کردن  از تنبیه و توبیخ، یا خجالت زدگی این کار را می کنند. یا تلاش می کنند با اغراق و خودستایی، جایگاه بهتری در بین بقیه پیدا کنند. او می گوید:«دروغ هایی که از قصد های بدخواهانه می آیند، نگران کننده هستند. این دروغ ها شامل نسبت دادن زشتی به دیگر کودکان، یا دروغ های خودخواهانه با هدف فرافکنی و انتقال هزینه اشتباهات شخصی به کودکی دیگر می شوند.» این دروغ ها هستند که می توانند والدین را نگران کنند و آنها را به شدت ناراحت کنند و باعث اختلال در رابطه بین کودک و فرزند می شو.

دکتر چیکو اضافه می کند:« صداقت داشتن، بخش مهمی از نقش والدین در مقابل کودکان است. اگر این اصل مهم در کودکان رعایت شود، کودکان هم رفتار درست را یاد می گیرند و طریقه درست زندگی را پیدا می کنند. آنها می فهمند که نباید از دروغ برای به دست آورن موفقیت های بیشتر و کنترل موقعیت ها استفاده کنند.»

منبع: سلامتیسم

تگ ها