برچسب : کربوهیدرات

 آب برنج
اجتماعی

آب برنج را دور نریزید! فواید زیادی دارد!

برنج اغلب در ایران به صورت آبکش طبخ می شود. با بیرون ریختن آب برنج می توان گفت بیشتر خواص برنج به هدر می رود. با دیجی زیبا همراه باشید.

کربوهیدرات ها و شیرینی
سلامتی

بهبود عملکرد سوخت و ساز بدن با کاهش کربوهیدرات ها و شیرینی

کاهش کربوهیدرات ها و شیرینی ممکن است به بهبود عملکرد سوخت و ساز بدن کمک کند در حالیکه ورزش قبل از غذا ممکن است این اثر را نداشته باشد.