برچسب : زایمان زودرس

سلامتی

درباره زایمان زودرس و خطراتی که مادر و فرزند را تهدید می کند

آیا می دانید زایمان زودرس چه آسیب هایی به سلامت مادر و جنین وارد می کند؟ آیا از ارتباط این نوع زایمان با انواع امراض قلبی آگاهی دارید؟ بعضی اختلالات فشار خون با بروز زایمان زودرس تشدید شده و عاملی برای ایجاد انواع امراض قلبی به شمار می روند.