برچسب : عشق

ویژگی های افراد عاشق و وابسته
روانشناسی

عاشق و وابسته بودن و ویژگی های آن

به هر عامل وابسته کننده ای که مانند انسان های دیگر، اینترنت، کار، موقعیت، پول و … که از دست دادن آن، آرامش و هویت و استقلال و حتی سلامت و روان ما را بگیرد، وابستگی می گویند.

روانشناسی و شیمی عشق
مقاله

روانشناسی و شیمی مغز درباره عشق سخن می گویند

علم مربوط به عاشق کردن دخترها یک حقه جادویی نیست، انرژی و احساستان را اصولی خرج کنید ..

تفاوت عاشقی و وابستگی
اجتماعی

عاشقید یا وابسته؟!

آیا تا کنون برایتان پیش آمده که فکر کنید به شریکتان وابسته اید یا واقعا عاشق او هستید. بین وابستگی و عشق تفاوت های بسیاری وجود دارد با دیجی زیبا همراه باشید تا آن ها را کشف کنیم.