برچسب : مقابله با سرطان پستان

نقش سیگار در سرطان سینه
اخبار پزشکی

خانم ها! سیگار نکشید؛ سرطان سینه در کمین شماست

محبوبیت زیاد سیگار در بین بانوان محققان را وادار به انجام مطالعه ای در باره تاثیر سیگار بر روند سرطان سینه، بیماری شایع در بانوان نمود.