برچسب : پا

درمان پیچ خوردگی مچ پا
اخبار پزشکی

درمان پیچ خوردگی مچ پا

مچ پا به دلایل مختلف ممکن است پیچ بخورد و سبب آزار و اذیت شما شود.

پا
علمی

آیا شکل های مختلف پاها، غیرعادیست؟

یکی از مهمترین اعضای بدن، پای شماست. به اعتقاد متخصصین، پا قلب دوم انسان محسوب می شود. پا های هر فرد بسته به نژاد و ژنتیک پدر و یا مادر او شکل خاصی دارد.