برچسب : ایبوپروفن

سمعک برای کمک به شنوایی
بیماری ها

با مصرف داروهای مسکن شنوایی تان را از دست می دهید.

زنانی که ایبوپروفن (ادویل، موترین) و یا استامیوفن (تیلنول) به مدت شش سال یا بیشتر مصرف کنند، به احتمال زیاد از کم شنوایی رنج می برند.

ناشنوایی
بیماری ها

داروهای مسکن و خطر ناشنوایی

امروزه داروهای مسکن از همه جا، حتی از سوپرمارکت ها نیز تهیه و مثل نقل و نبات! مصرف می شود.