برچسب : داروی مسکن

سمعک برای کمک به شنوایی
بیماری ها

با مصرف داروهای مسکن شنوایی تان را از دست می دهید.

زنانی که ایبوپروفن (ادویل، موترین) و یا استامیوفن (تیلنول) به مدت شش سال یا بیشتر مصرف کنند، به احتمال زیاد از کم شنوایی رنج می برند.

 داروهای مسکن دارای مواد مخدر
بیماری ها

داروهای مسکن دارای مواد مخدر با افزایش قیمت زیاد روبرو هستند.

امروزه داروهای مسکن که توسط افراد جامعه، خصوصا سالمندان مصرف می شوند، در حال افزایش قیمت می باشند به طوری که رشد قیمت جهانی آن 130 برابر نرخ تورم سالانه است.

ناشنوایی
بیماری ها

داروهای مسکن و خطر ناشنوایی

امروزه داروهای مسکن از همه جا، حتی از سوپرمارکت ها نیز تهیه و مثل نقل و نبات! مصرف می شود.