برچسب : الگوی خواب حیوان

الگوی خواب حیوانات
علمی

الگوهای خواب در انسان و حیوان

در این مطلب به بررسی شباهت الگوی خواب انسان ها و حیوانات می پردازیم، افرادی که سحرخیزند مانند شیر هستند، سحر خیزی باعث تقویت هوش و ذهن انسان می شود و در زندگی انسان بسیار تاثیر گذار است.