برچسب : میزوفونیا

بیماری میزوفونیا

بیماری میزوفونیا چیست؟

صدابیزاری یا Misophonia (میزوفونیا) نوعی اختلال عصبی است که به شخص مورد نظر هنگام شندیدن صدای خاصی احساس شدید منفی در خود می کند، این احساس منفی، حسی مانند: تنفر، عصبانیت، انزجار و گریختن