برچسب : سرطان هنرمندان

مبارزه با سرطان
اخبار پزشکی

کدام هنرمندان در مبارزه با سرطان موفق بودند؟

از هر چهارده میلیون نفر که سالانه در کل دنیا به سرطان مبتلا می شوند، هشت میلیون نفر راه مرگ را در پیش می گیرند. بیماری سرطان در کشور ایران دومین عامل مرگ می باشد.