برچسب : دیابت بارداری

دیابت بارداری افسردگی

دیابت بارداری باعث افزایش خطر افسردگی می شود

ین نتایج که حاصل یک مطالعه جدید است، نشان داده است که دیابت بارداری می تواند ریسک ابتلا به افسردگی پس از زایمان را برای زایمان اول مادر افزایش دهد.

عوامل پرخطر دیابت نوع دو
اخبار پزشکی

عوامل پر خطر دیابت نوع ۲ کدامند؟

ممکن است شما به مطب پزشک، برای معاینه بالینی معمولی مراجعه کنید و تشخیص داده شود که دیابت نوع ۲ دارید.