برچسب : ابزار شکنجه

تردمیل
ورزشی

تردمیل، وسیله ورزشی یا ابزار شکنجه!

مخترع نام این دستگاه را تردویل گذاشت اما در آن سال‌ها این دستگاه وسیله‌ ورزشی برای تمرین هوازی نبود و صرفا بعنوان ابزار شکنجه زندانیان تنبل مورد استفاده قرار می گرفت.