برچسب : نشانه های التهاب لوزه

عوارض التهاب لوزه ها
اخبار پزشکی

التهاب لوزه ها و عوارض ناشی از آن

شما شاید در تشخیص لوزه هایتان ابهام داشته باشید ( دو توده ی گرد در پشت گلو ) اما آیا می دانید این لوزه ها چه عملی برای شما انجام می دهند؟ و یا لوزه ها اصلاً چه هستند؟