برچسب : نام های دیگر تردمیل

تردمیل
ورزشی

تردمیل، وسیله ورزشی یا ابزار شکنجه!

مخترع نام این دستگاه را تردویل گذاشت اما در آن سال‌ها این دستگاه وسیله‌ ورزشی برای تمرین هوازی نبود و صرفا بعنوان ابزار شکنجه زندانیان تنبل مورد استفاده قرار می گرفت.