برچسب : کمر درد

چگونه می توان از کمردرد پیشگیری کرد؟ چه روش درمانی برای آن وجود دارد؟
اخبار پزشکی

پیشگیری از کمر درد و روش درمان آن

شاید این نکته عجیب باشد که کمر درد بعد از بیماری سرما خوردگی مسئله شایع دیگری که مراجعه اش به پزشکان زیاد می باشد و به طور تقریبی می توان گفت که هیچکس خود را از کمر درد نجات نداده و هر کسی برای یک بار هم که شده کمر درد را تجربه کرده است.