برچسب : دوره تخصصی طب سنتی

طب سنتی در ایران
تغذیه

اهمیت طب سنتی در ایران

به نظریه ها، مهارت ها، تجربه ها، دانسته ها و باورهای بومی در فرهنگ های مختلف در حوزه پزشکی طب سنتی می گویند. طب سنتی در نقاط مختلف جهان به کار برده میشود و طب سنتی چین،آیورودا،طب اخلاطی و … از معروف ترین طب سنتی ها می باشند.