برچسب : نوجوانی

وظیفه والدین در دوران بلوغ
بیماری ها

برخورد والدین با نوجوانان خود در دوران بلوغ

یکی از دوران مهم زندگی هر فرد که خاطرات آن در تمام دوران زندگی فرد تاثیر گذار است، دوران بلوغ می باشد. لذا والدین باید توجه کافی در این دوران نسبت به نوجوان خود داشته داشند.