برچسب : کاهش خطر بیماری‌های قلبی

تاثیر برنامه غذایی منظم بر کاهش خطر بیماری های قلبی
بیماری ها

الگوی منظم غذایی چگونه خطر بیماریهای قلبی را کاهش می دهد؟

طبق جدیدترین پژوهش، زمانبندی مناسب و الگوهای منظم برای وعده های غذایی یکی از راه هایی است که در کاهش خطر ابتلا به بیماریهای سکته مغزی، دیابت و قلب اثرگذار است.