برچسب : مدرسه

دقت سر کلاس درس
علمی

دقت کردن در کلاس درس سبب پیشرفت نمرات می شود

تحصیل یکی از بهترین روش ها برای آموزش هر انسانی می باشد که در هر کشوری از همان دوران کودکی، کودکان را برای انجام آن به مدرسه و کلاس درس می فرستند.

غلط املایی در کودکان
اجتماعی

برطرف کردن مشکل غلط املایی در کودکان

یکی از راهکارهای ساده برای کم کردن اشتباهات کودک در درس املا کار کردن مداوم با او است. یعنی باید به طور مستقیم و فعال با کودک کار کرد و به تمرین پرداخت.