برچسب : مصرف مسکن برای سردرد

سردردهای میگرنی
تازه های علمی

مصرف بی رویه مسکن ها موجب دائمی شدن میگرن می شود

از علل ناراحتی و عصبانی شدن فرد، عوامل سردرد های میگرنی هستند، و اشخاص باید مراقب باشند که هنگام ناراحتی و عصبانیت این نوع از سر دردها به سراغشان خواهد آمد.