برچسب : تشخیص اختلال استرس بعد از ضربه عاطفی

کاربرد هوش مصنوعی برای تشخیص PTSD
سلامتی

استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص PTSD

PTSD یکی از سخت ترین موارد در حوزه ی روانپزشکی می باشد که به زبان فارسی به آن تشخیص اختلال استرس پس از ضربه عاطفی گفته می شود