برچسب : اضطراب

گریه نوزاد
روانشناسی

توجه به گریه کودکان

کودکان در شروع حیات خود قادر به ارتباط کلامی و صحبت کردن نیستند و تنها راه برقراری ارتباط برای بیان درد، بیماری، خواب،نیاز و...گریه کردن می باشد

یک دوست خوب
اجتماعی

ویژگی های یک دوست خوب!

دوست خوب ذهن و قلبش را به شما می سپارد و با گوش جان پذیرای حرف های شماست و گاه حرف هایش، تلنگر است برای جبران اشتباهاتمان.