برچسب : عقاید

بهبود روابط زناشویی
اجتماعی

راه حل هایی برای بهبود رابطه زناشویی

یکی از تله‌هایی که در کمین یک زندگی زناشویی موفق و رو به تکامل نشسته است، «مطلق‌گرایی» است. این که افراد فکر کنند برای مسئله‌ی پیش آمده تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن هم راهی است که به ذهن خودشان رسیده، امکان رسیدن به راه‌های جدید و نوآورانه را از خود می‌گیرند.