برچسب : عوارض ترکاندن جوش صورت

هشدار جوش های این نواحی صورت را نترکانید!
سلامتی

خطر ترکاندن جوش های برخی نواحی صورت

جوش زدن یکی از آزار دهنده ترین چیزهایی است که برای بیشتر افراد رخ می دهد. موقعی که صورتمان جوش می زند در مرحله اول همه ی ما به فکر ترکاندن جوش می افتیم. این در حالی است که ترکاندن جوش های نواحی مثلثی در صورت خیلی خطرناک هستند