برچسب : کشف واکسن سرطان پستان

پیشگیری و درمان سرطان پستان
اخبار پزشکی

روشی جدید برای پیشگیری و درمان سرطان پستان

سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بانوان است. این نوع سرطان مخصوص بانوان است که راه های درمانی زیادی دارد و ممکن است به تخلیه سینه منجر شود.