برچسب : عوارض امواج الکترو مغناطیسی بر انسان

عوارض امواج الکترو مغناطیسی بر بارداری
اخبار پزشکی

تاثیر امواج مضر بر زنان باردار و جنین

سلامت جنین میتواند در اثر امواج و پارازیت های مضر و خطرسازی که خانم های بارداردر معرض آنها قرار میگیرند مورد خطر قرار گیرد.