برچسب : صدا در گوش

وزوز گوش
بیماری ها

ارتباط صدای وزوز در گوش و اتفاق ناگوار در بدنمان

شاید برایتان پیش آمده باشد که در گوش خود صدایی مانند وز وز و یا سوت را احساس کنید. با دیجی زیبا همراه باشید تا با عوامل ایجاد کننده این عارضه آشنا شوید.