برچسب : نکات بهداشتی

رژیم غذایی مناسب برای بیماران سرطانی
اخبار پزشکی

چه رژیم غذایی برای ﺑﻴﻤﺎران شیمی درﻣﺎنی مناسب است؟

بیماران سرطانی باید مراقب رژیم غذایی خود باشند زیرا سیستم ایمنی و دفاعی بدن ضعیف و عفونت در بدن شدت پیدا میکند مخصوصا در این بیماران که شدت بیشتری دارد