برچسب : اوره

درد کلیه
اخبار پزشکی

علائم بیماری کلیوی

یکی از دستگاه های مهم بدن کلیه است که عوامل گوناگونی می توانند در بروز بیماری آن دخیل باشند. شاید شما هم ندانید که وجود بیماری در کلیه قادر است ما را به سمت مرگ هدایت نماید.