برچسب : پرتوهای متمرکز نور

پرتو های نور
تازه های علمی

با پرتوهای نور دیگر از شر خاطرات بد گذشته رها می شوید

در گذشته ی همه ما خاطرات ناخوشایند و بدی وجود دارند که در ذهنمان باقی مانده است که برخی اوقات این خاطرات ذهن ما را درگیر می کند و باعث اختلال در عملکرد روزانه ما می شود