برچسب : تغذیه سالم

کاهش کلسترول خون
بیماری ها

5 میوه استثنایی برای کلسترول خون

عموم مردم بر مضر بودن کلسترول برای بدن اعتقاد دارند در صورتی که این ماده برای بدن زیان بار نیست بلکه وجود آن در بدن تضمین کننده سلامت است. با دیجی زیبا همراه باشید!

مصونیت در برابر آلودگی هوا
سلامتی

خود را در برابر آلودگی هوا مصون کنید

آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مسئله ای اجتناب ناپذیر است ، با روش های کنترل آن توسط تغذیه آشنا شوید