برچسب : درمان صرع

صرع
بیماری ها

صرع پایدار جدیست

Status Epilepticus (صرع پایدار) یک نوع حمله صرعی میباشد که ۵ دقیقه یا بیشتر طول خواهد کشید. با دیجی زیبا همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید!

درمان صرع
اخبار پزشکی

درمان بیماری صرع با مشتقی از گیاهان دارای مواد مخدر

کار آزمایی های بالینی جدید نشان می دهد، نسخه ای با ترکیب گیاهانی مانند ماری جوانا می تواند در برابر اشکال مقاوم صرع و درمان آن کمک کننده باشد

پیشگیری از آسیب های حاد مغزی با تشخیص زود هنگام صرع پایدار
بیماری ها

صرع پایدار و آسیب های حاد مغزی

صرع پایدار یک حمله از نوع صرعی است که زمانش بیشتر از 5 دقیقه بوده و اگر تشنج پایدار برای یک فرد اتفاق بیافتد موجب مرگ فرد می شود.