برچسب : تمرین در زمستان

حفظ تناسب اندام در زمستان
تغذیه

چطور در فصول سرد تناسب اندام خود را حفظ کنیم

با شروع فصل های سرد سال میزان تمرین و ورزش افراد نیز به طبع کاهش خواهد یافت؛ به همین دلیل لازم است تا برای جلوگیری از این اتفاق و حفظ تناسب اندام تمهیداتی در نظر گرفته شود.