برچسب : نگهداری از سالمندان

نگهداری از سالمندان و افراد ناتوان
اجتماعی

روبات‌ها وسیله‌ای برای نگهداری از سالمندان و افراد ناتوان

روبات‌های جدید می‌توانند باعث کم شدن خطا در زمینه‌هایی چون خوراندن دارو به بیماران و همچنین مددرسان کارکنان مراکز نگهداری افراد ناتوان باشند و نیز با فناوری‌های پیشرفته خود به افراد ناتوان این مراکز کمک کنند تا از زندگی مستقل و امنی برخوردار شوند.