برچسب : هشدارهای بدن در دوران حاملگی

دوران حاملگی و هشدارهای بدن
اخبار پزشکی

در اواخر دوران حاملگی، به هشدارهای بدن توجه کنید!

زایمان زودرس چه علائم و نشانه هایی دارد؟ برخی از بانوان با کوچکترین آبریزش و درد در ناحیه زیرشکمشان فکر می کنند وقت زایمانشان فرارسیده است. بهتر است هر علامتی را نشانه ای برای زایمان زودرس به شمار نیاورید