برچسب : ناراحتی معده

بادرشبی
بیماری ها

بادرنجبویه چیست؟

گیاه بادرنجبویه در طب سنتی دارای جایگاه ویژه ای است. این گیاه آرامش بخش است و برای مداوای ناراحتی های معده و روده ای به کار می رود.