برچسب : سبک زندگی

بیماری های مزمن و خطرناک
اخبار پزشکی

کبد چرب، از بیماری های مزمن و خطرناک است

این بیماری حالتی پیش رونده دارد و به همین علت در صورتی که درمان نشود آسیب های بیشتری به همراه خواهد داشت.حتی در برخی موارد می تواند منجر به مرگ شود.