برچسب : کودکان سرطانی

کودکان سرطانی
اخبار پزشکی

روشی تجربی جدید برای درمان کودکان سرطانی

در این روش پزشکان از مهندسی ژنتیک بر روی سلول‎‏های سیستم ایمنی یک اهدا‌کننده استفاده کردند.درمان این کودکان باعث شد،نور امید برای درمان قطعی سرطان افزایش یابد.