برچسب : مصرف نادرست یا خودسرانه قطره‌های چشمی

مضرات استفاده از قطره های چشمی
اخبار

استفاده از قطره های چشمی متفاوت چه پیامد هایی دارد؟

در استفاده از قطره های چشمی دقت داشته باشید و آنها را بدون مشورت پزشک معالج تهیه و مصرف نکنید زیرا سلامتی چشم و بینایی اهمیت بسیار زیادی در زندگی ما دارد.