برچسب : غذای چرب

مراقبت از کبد
اخبار پزشکی

غذای چرب سلامتی کبد را به شدت به خطر می اندازد

با تغییر سبک زندگی و سبک تغذیه مردم با گذشت زمان بیماری های مختلفی نیز به وجود آمده است که یکی از شایع ترین این بیماری های اختلال در عملکرد کبد است که مکانیزم بدن را تحت تاثیر قرار می دهد