برچسب : حس چشایی

سکته چشایی
بیماری ها

در مورد سکته چشایی بدانیم

در اثر قطع خونرسانی مویرگی به قسمتی از سلول‌های چشایی، گیرنده‌های حسی روی زبان از کار افتاده و عارضه‌ای همچون سکته در این حس ایجاد می‌شود.