برچسب : ترمیم آسیب های بدن

بازسازی اعضای بدن
اخبار پزشکی

آیا بازسازی کردن اعضای بدن انسان امکانپذیر است؟

«کرم بلوط» ساختار منحصر به‌فردی دارد و اگر بخشی از بدنش آسیب ببیند، به صورت خودکار می‌تواند عضو مذکور را ترمیم کند؛ بررسی‌های جدید نشان داده است، بدن انسان ژن‌های مشابه این کرم را دارد.