برچسب : زرد شدن دست و پاها

سندروم ری نود چیست
اخبار پزشکی

سندرم raynaud چیست ؟

رنگ پریدگی اتفاقی است که در اثر بروز برخی حوادث مثل ترسیدن برای فرد اتفاق می افتد که به علت ترشح برخی هورمون ها جریان خون کاهش می یابد و رنگ پوست فرد به زردی متمایل می شود