برچسب : بیماری سندرم پیش از قاعدگی

قائدگی
بیماری ها

آن چه باید درباره سندرم پیش از قاعدگی بدانیم!

خانم ها عموما بعضی از نشانه های ناخواسته یا ناراحت کننده را طی دوره قاعدگی خود احساس می کنند. در بعضی از خانم ها این نشانه ها قابل توجه ولی کوتاه مدت هستند و ناتوان کننده نیستند ولی ممکن است...