برچسب : چرت زدن

 چرت زدن
سبک زندگی

تنظیم مدت زمان چرت زدن

چرت زدن چه فایده هایی برای سلامتی مان به همراه دارد؟ بهتر است در زمینه چرت زدن زیاده روی نکنید و با این کار خواب شبانه تان نکاهید.

فواید خواب ظهر
علمی

خواب بعد از ظهر ذهن را هوشیار می کند

خواب نیاز بدن هر انسانی است که با استفاده از آن هم بدنش را به استراحت میفرستد و هم خودش را آماده کار میکند.خیلی از افراد هستند که در بعد از ظهر به خواب میروند و شیرینی این خواب را میچشند