برچسب : قنداق نوزاد

خطرات قنداق کردن نوزاد
اخبار پزشکی

خطرات ناشی از قنداق کردن نوزاد

در مادران امروزی بعضا دیده می شود که بر اساس روال سنتی گذشته مادربزرگ ها، نوزادان را قنداق می کنند در صورتی که از خطرات ناشی از قنداق کردن نوزاد آگاهی لازم را ندارند.