برچسب : علت جویدن ناخن

مشکل جویدن ناخن در کودک
بیماری ها

کودک را برای ترک عادت جویدن ناخن کمک کنید

در جریان رشد کودک، فشارها و تنش‌ های مختلفی او را تحت تأثیر قرار می‌ دهند. هرچند که ممکن است این مسائل از دید والدین پنهان بمانند ولی در قالب علائمی بیرونی همچون جویدن ناخن، خود را نشان می‌ دهند.