برچسب : سلامتی در سالمندی

سالم ماندن در دوران سالمندی
تغذیه

سالم ماندن در دوران سالمندی

در دوران سالمندی فرد دچار ضعف و تحلیل بدنی می شود.این موضوع را نمی توانیم به عنوان یک بیماری قلمداد کنیم.از دیدگاه طب سنتی تخریب سطوح داخلی عروق و شرایین و ضعف ارگان‌های بدن علت پیری است